THÔNG TIN ĐỔI TRẢ HÀNG HÓA:

  • Nguyên tắc đổi trả: hàng hóa đổi trả được xác định là do lỗi hoặc sai sót của nhà sản xuất. Bên Bán không đổi cho bên Mua các hàng hóa sai hỏng được xác định do lỗi bất cẩn, không tuân thủ quy định về bảo quản hàng hóa của bên Mua hoặc sau khi bên Mua đã nhận hàng.
  • Thời gian xử lý và phản hồi thông tin: trong vòng 05 ngày làm việc
  • Phương thức đổi, trả hàng: đổi trả hàng trực tiếp tại kho hàng của bên Bán trong nội thành Hà Nội và nội thành TP. Hồ Chí Minh hoặc qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
  • Thời gian hoàn trả toàn bộ hoặc một phần tiền hàng: trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận được hàng đổi trả